Solrød Tennis Klub

Newsletter – marts 2019

Indhold:

 • Generalforsamling
 • Kontingentopkrævning
 • Forårets Aktivitetsdag
 • Standerhejsning
 • Tennissportens Dag
 • Voksenintroduktion
 • Åben Indslusningsbane
 • Booking af bane i Sommersæsonen

Generalforsamling
Den årlige Generalforsamling blev afholdt tirsdag 26. marts. Referatet kan læses på klubbens website under punktet ”Information/Referater”.

Kontingentopkrævning
Kontingent for perioden 22. april 2019 – 19. april 2020 er nu klar til betaling på din medlemsside.

Du er tilmeldt med det samme medlemskab som du havde indtil i dag. Ønsker du at flytte til et andet medlemskab (eller opsige det), skal du blot sende en mail med ønsket til ”Kasserer” i rubrikken ”Skriv til klubben” på vores Hjemmeside www.solroedtennis.dk. Se de mulige medlemskaber under ”Generel Prisliste.

Du kan betale kontingentet med enten Dankort eller MobilePay på din medlemsside. Du skal blot logge på og følge instruktionen.

Alternativt kan du sende en mail til ovenstående mailadresse og anmode om at få klubbens reg.- kontonummer til overførsel oplyst. Husk at skrive medlemsnummer i overførslen.

Forårets Aktivitetsdag
Forårets komme varsler udesæson, derfor mødes vi med det fælles mål at klargøre anlægget til en spændende sommersæson lørdag den 13. april hvor vi afvikler forårets aktivitetsdag.

Følgende arbejder skal udføres:

 • Vindnet opsættes
 • Net på bane 4, 5, 6 og 7
 • Sand på bane 4, 5, 6 og 7
 • Havemøbler rengøres og sættes frem
 • Almindelig udendørs rengøring og oprydning
 • Træer, buske og planter beskæres
 • Ukrudt langs hegnet rundt om banerne fjernes

Meld dig til på tilmeldingslisten i klubben eller på klubbens website senest torsdag 11. april.  Mød op kl. 09:00 og giv en hjælpende hånd.

Bestyrelsen vil sørge for drikkevarer samt en beskeden frokost, når arbejdet er udført, antagelig ved 13-tiden.

Standerhejsning
Finder sted ”samtidigt” med Tennissportens Dag lørdag den 4. maj klokken 12.

Formanden byder velkommen og flaget hejses.
Klubben byder på kaffe, øl og vand.

Tennissportens Dag
Afholdes samtidigt med den årlige standerhejsning lørdag den 4. maj fra klokken 10 til cirka klokken 14.
Arrangementet har til formål at udbrede kendskabet til Tennis samt at fortælle nye medlemmer om årets aktiviteter.

Der bliver mulighed for at slå til bolden, vi har sat vores boldmaskine op og vores trænere står parat til at hjælpe dig.
Så tag sportssko og tøj med og prøv spillet!!
Tilmelding til træning kan ligeledes ske, og de første kontakter til kommende med- og modspillere kan etableres.

Vi har bestilt solskin, og arrangeret en masse aktivitet for DIG.
Vores lækre baneanlæg er gjort klar til sommerens mange aktiviteter.

Dagen starter klokken 10 hvor vi som mange andre tennisklubber i Danmark markerer “Tennissportens Dag”.

Alle er velkomne på adressen Litorinavej 2-4.
Vi ses lørdag den 4. maj – tag gerne naboen og venner med – nye medlemmer modtages med glæde 🙂

PS: På klubbens website www.solroedtennis.dk kan du fra forsiden trykke på knappen “Find vej” og nøjagtigt se hvor du skal hen lørdag den 4. maj.

Voksenintroduktion
Vi følger den store succes fra tidligere år op, så vi igen i år kan tilbyde “Voksenintroduktion” med det formål at få flere nye medlemmer.
Arrangementet vil blive afviklet i maj/juni, og tilmelding vil foregå efter ”først til mølle” princippet via klubbens website. Tilmelding starter tirsdag 23.april.

Voksenintroduktionstilbudet omfatter:

 • 8 timers tennisintroduktion/træning fordelt på 4 lektioner.
 • Mulighed for deltagelse i en begynderturnering, hvor alle deltagerne er på samme spillemæssige niveau som dig.
 • Introduktion til tennisspillets regler.
 • En tennisketcher, som bliver din, hvis du, i forbindelse med introduktionen, melder dig ind i klubben.

Prisen for hele ”pakken” er 200 kroner, som du ydermere får modregnet i første års kontingent hvis du efter introduktionen melder dig ind.
Din gevinst er altså 8 timers tennistræning og 1 tennisketcher for kr. 0,00. Det kan man da kalde en ”winner takes it all situation”.
Tilmeld dig når vi ses til standerhejsningen, eller på klubbens website:  www.solroedtennis.dk

Åben Indslusningsbane
”Åben indslusningsbane” er stedet, hvor nye medlemmer møder jævnbyrdige samt mere erfarne spillere. En repræsentant for klubben er til stede på ”Åben indslusningsbane” for at afklare praktiske forhold, etablere rotation mellem banerne og matche spillerne.

En meget stor del af klubbens medlemmer har etableret deres tennisnetværk på ”Åben indslusningsbane”. Så, hvis du mangler nogen at spille med, eller bare vil spille glad tennis og møde nye mennesker, så trop op mandag aften kl. 18:00 – 20:00 første gang mandag den 29. april. Klubben leverer boldene. Du kan læse mere på klubbens website.

Booking af bane i Sommersæsonen
Du kan booke bane 4-7 fra mandag den 15. april. Forudsætningen er, at du har betalt dit kontingent. Du kan kun have 1 booking ad gangen, enten som booker eller som medspiller. Du kan booke max. 6 dage frem.

Udesæsonen slutter den 27. oktober 2019.