Solrød Tennis Klub

Newsletter Maj 2015

Indhold:

  • Find medspiller
  • Tennissportens dag
  • Forældre booke og spille med børn
  • Skaf nye medlemmer til klubben
  • Ungdomsafdelingens plan for 2015

Find medspiller

Vi har alle oplevet, at det kan være vanskeligt at finde medspillere til tennis. Det er specielt når man er nystartet, men også i situationer hvor makkeren bliver syg eller flytter fra kommunen.
Klubben tilbyder alle med Senior Aktiv medlemskab at deltage på ”Åben bane” mandage kl. 18:00 – ??.
Man møder blot op, ikke nødvendigvis kl. 18:00.
Bestyrelsen sikrer, at alle kommer til at spille kampe med jævnbyrdige modstandere.

Vi opretter nu en ”Opslagstavle” hvor du kan fortælle, at du gerne vil spille tennis, men mangler makkere.

Se på hjemmesiden www.solroedtennis.dk/find-medspiller hvordan du kommer i gang.

Tennissportens dag

Lørdag den 2. maj kl. 10:00 – 14:00 afholder vi ”Tennissportens dag”. Alle er velkomne til at komme og få en snak med bestyrelsen og udvalg.
Det er her du skal stille op fortælle os hvad vi kan gøre for at gøre klubben til et attraktivt sted at komme og dyrke motion. Kom alene, eller tag din nabo, ægtefælle eller kæreste med.
Tag et par gummisko med og få den første begynderinstruktion af en af vores trænere. Vi stiller boldkanonen op, så du kan prøve at slå et rigtigt tennisslag.
De, der ikke har spillet tennis før, men gerne vil prøve, kan samtidigt tilmelde sig Voksenintroduktion.
Se nærmere på www.solroedtennis.dk i midtfeltets rullebilleder.

Forældre booke og spille med børn

Vi åbner nu for at seniormedlemmer kan booke bane sammen med en junior på tider hvor juniorerne ellers ikke har bookingret. Flere forældre har udtrykt ønsket, så her er løsningen.

Skaf nye medlemmer til klubben

Klubbens eksistens, medlemmernes tilfredshed og gode rammer for tennissportens udøvelse er primære faktorer i bestyrelsens arbejde.
En sund økonomi er en forudsætning for ovenstående arbejde.
En svigtende medlemstilgang vil betyde manglende indtægter i form af kontingenter, og vil være årsag til en stramning af klubbens økonomi.
Bestyrelsen skal hermed opfordre medlemmerne til at medvirke til at øge medlemstallet. Du som medlem har et privat netværk, og måske kan du via dette netværk forsøge at skaffe nye medlemmer, juniorer såvel som seniorer
Et medlem, der skaffer et nyt medlem, vil selvfølgelig blive honoreret for indsatsen.
Så skaffer du et nyt medlem får både du og det nye medlem 2 gratis gæstetimer samt du får yderligere 2 rør bolde for din indsats.
Så hvis du f.eks. overtaler din nabo til at prøve tennis, udfylder han skemaet på forsiden af vores website ”Nyt medlem”. Herefter bliver han kontaktet med henblik på hjælp til at komme i gang så hurtigt som muligt. Melder han/hun sig efterfølgende ind, modtager du straks både tak og honorering jvf. ovenstående.
Med håbet om at vi alle aktivt vil deltage i denne proces ønsker bestyrelsen en god sommer til alle medlemmer.

Ungdomsafdelingens plan for 2015

Ungdomsafdelingen tilbyder træning for unge mellem 5 og 17 år. Træningen er på hverdage mellem kl. 14 og 17. Kontakt udvalget eller trænere for at få oplyst den træning der passer dit niveau.
Hen over sommeren bliver der afholdt lokale aktiviteter med fokus på socialt samvær ud over tennissen.
Der vil også blive afholdt træningssamlinger og turneringer med børn fra naboklubber, hvor det sikres, at tennisniveauet er jævnt, så det bliver spændende tennis.
Ungdomsafdelingen har oprettet en Facebook-gruppe, som du kan tilmelde dig og få oplysninger om aktiviteterne og blande sig i debatten.
Gruppen hedder “Klub 2680 Tennis”.

Der indføres ”Åben bane for Juniorer” mandage kl. 16:00 – 18:00.
Alle er velkomne.