Solrød Tennis Klub

Newsletter – august 2017

Nummer 16 – august 2017
Newsletter er et informationsbrev som holder dig orienteret om hvad der sker i STK. Vi vil på denne måde sikre at alle medlemmer får den nødvendige information. Informationen vil normalt også være tilgængelig i en mere uddybet form på vores hjemmeside.

Har du kommentarer, meninger eller indlæg som du ønsker at dele eller drøfte med øvrige medlemmer, er du altid velkommen til at åbne en debat på vores website www.solroedtennis.dk.

Indhold:

  • Invitation til Septembertræf
  • Faste timer i vintersæsonen
  • Nye samarbejdspartnere


Invitation til

“Septembertræf” – 2. september

Tilmelding til efterårets tennisaktivitet er åbnet.

Det bliver en sjov og aktiv tennisdag.

I lighed med forårets store succes “Juni-Træf” afholder klubben nu efterårets begivenhed.
Arrangementet er åbent for ALLE klubbens seniorer, og hovedtemaet er ligesom sidst hygge,tennis,hygge,sjov og hygge

Vi starter med morgenmad og kaffe, samt måske en lille bitter fra klokken 8:30, og vi begynder de første kampe klokken 9.
Der spilles med skiftende makkere på tid, og længden af de enkelte kampe afhænger af hvor mange tilmeldinger der kommer.

Når kampene er slut, byder klubben på fælles frokost. Det vil være muligt at købe vin, øl og vand både til frokosten og i løbet af dagen, til meget rimelige priser.

Prisen for at deltage i dette festlige arrangement er 60 kroner.

Tilmelding og betaling senest onsdag den 30. august  kl. 16:00 – men hvorfor vente?

Du tilmelder dig til arrangementet ved at logge på og gå til banebooking, herefter vælge du punktet “Information” i øverste venstre hjørne og dernæst “Septembertræf 2017” samme sted. I forbindelse med tilmeldilsen bliver du viderestillet til betaling.

Du kan betale for deltagelsen på 3 måder:

Hvis du har penge stående på din strakskonto, bliver du tilbudt at bruge af dem.
Du kan betale med Dankort eller MobilePay
Kan du ikke anvende de 2 ovenstående, kan du få oplyst et kontonummer hos kassereren jan@knoblauch.dk eller 24247589

Hilsen Hans og Per

Faste timer i Hallen i Vintersæsonen

Så er det på tide, at planlægge tennis i Hallen i vintersæsonen

Sæsonen:
Start – den 18. september 2017
Slut – den 22. april 2018

En oversigt over ledige timer kan ses på hjemmesiden under ”Information/Hvem spiller i Hallen…”

Sådan får du adgang til reservation af Fast time:

  1. Medlemmer med Fast Time i sæson 2016 – 2017 bliver automatisk tilbudt samme tid. Bookingerne bliver lagt på den registrerede lejers medlemsside fredag den 18. august. Fornyelsen kan KUN accepteres ved at medlemmet, der står som ”lejer” af banen, logger på sin medlemsside og betaler senest fredag den 1. september*. Forhåndsreservationen afmeldes automatisk ved døgnskiftet til 2. september, og banen lægges i puljen med ledige timer. Hvis du ønsker at stoppe, eller flytte til en anden tid, skal du maile dine ønsker, i prioriteret orden, til jan@knoblauch.dk. Senest torsdag den 31. august. Hvis du vil beholde din faste time såfremt ønsket om flytning ikke bliver til noget, skal du alligevel betale din tildelte time som ovenfor anført. Efterfølgende flytning samt mer-/mindrebetaling aftales efter lodtrækningen den 5. september.
  2. Medlemmer uden Fast Time kan maile ønsker, i prioriteret orden, til jan@knoblauch.dk. Senest torsdag den 31. august
  3. Ikke-medlemmer kan maile ønsker, i prioriteret orden, til jan@knoblauch.dk. Senest torsdag den 31. august

Lodtrækning om rækkefølge til at vælge Faste Timer finder sted mandag den 4. september 2017 kl. 18:00 i Cafeen.

Der trækkes først lod blandt medlemmer under pkt. 1.

Der trækkes efterfølgende lod blandt medlemmer under pkt. 2

Der trækkes til sidst lod blandt ikke-medlemmer

Baner bliver tildelt efter den prioriterede ønskeliste, eller ved fremmøde (fuldmagt accepteres).

Opdatering med ”ikke-fornyede” faste timer kan ses på opslag i Hallen og hjemmesiden lørdag den 2. september.

Priserne pr. time er forskellige alt efter tidspunktet, se disse priser på klubbens website under punktet ”Information/Priser Vinter 2017 – 2018”.

Har du spørgsmål – kontakt jan@knoblauch.dk eller 2424 7589

Du kan betale med Dankort eller MobilePay.

Har du ikke adgang til et af disse betalingsmidler, kan du overføre betalingen til klubbens konto. Kontonummeret får du ved henvendelse til ovenstående kontakt.

Hvis du vil betale med bankoverførsel, skal det ske i så god tid, at beløbet er til disposition på klubbens konto senest torsdag den 31. august.

 

Nye samarbejdspartnere

Vi har skiftet økonomisk sparingspartner, idet AL-Bank er indtrådt som vores nye bankforbindelse. Banken ønsker med dette samarbejde at få muligheden for at udvide sit kundepotentiale i nordgående retning.
Ligeledes er KetcherXperten (med ny ejerkreds) indgået i et samarbejde med Solrød Tennis Klub. Dette indebærer i første fase mulighed for stadig at kunne tilbyde vore medlemmer bolde til yderst favorabel pris. Udover de kendte og hyppigst brugte TechniFiber bolde kan klubben nu også tilbyde Head-ATP-bolde – begge til 75 kroner pr. rør med 4 bolde.
Der vil i forbindelse med ovenstående blive etableret nye tiltag når klubben arrangerer egne turneringer, ligesom der vil blive monteret diverse reklameskilte både ude- og inde.