Solrød Tennis Klub

Newsletter – april 2020

Nu kan der spilles tennis igen …..
Solrød Kommune har nu givet tilladelse til at vi igen kan spille tennis på vore baner.
Men det sker på betingelse af, at vi overholder nogle simple regler og præmisser som er følgende:

 1. Tennishallen vil være aflåst, der er således ikke adgang til hverken toilet, boldskabe eller
  omklædning.
 2. Reservation af baner kan KUN ske via klubbens website ”solroedtennis.dk”, og man må KUN spille
  hvis man har en gyldig banereservation.
 3. Banerne er indtil videre kun åbne for klubbens betalende medlemmer, så INTET gæstespil.
 4. Medlemmerne skal møde op omklædt, og selv medbringe eventuelle drikkevarer.
 5. Vi har stillet håndsprit frem til jer, til brug før, under og efter spillet.
 6. Egne bolde fra boldskabene kan udleveres ved henvendelse til Hans Nielsen 60765784, ligesom køb
  af nye bolde ligeledes bedes aftalt med Hans Nielsen.
 7. Husk som altid at holde indgangsporten lukket og AFLÅST også under spillet.
 8. Ankom tidligst 5 minutter før din banereservation, og forlad banen 5 minutter FØR din tid er
  afsluttet, så du ikke møder det næste hold i den smalle indgang til banerne.
 9. Der afholdes indtil videre IKKE det sædvanlige ÅBEN BANE arrangement mandag aften.
 10. Der er ikke tilbud om juniortræning indtil videre, så følg med på vores website om dette.
 11. Der kan KUN spilles på bane 4 og på bane 5, da banerne 6, 7 og 8 renoveres primo maj 2020.

Banerne er åbne for spil fra lørdag morgen, den 25. april klokken 9, og når du læser dette kan der
reserveres de sædvanlige 6 dage frem.
Idet jeg håber at du vil være med til at overholde disse 11 punkter, ønskes god fornøjelse med spillet.
Hilsen Per Holm
Formand Solrød Tennis Klub

Generalforsamling 2020 / Bestyrelsen
Da vi som bekendt ikke kunne afholde den planlagte generalforsamling i marts måned, og stadig ikke kan
sætte en dato for denne i fremtiden, har bestyrelsen besluttet at konstituere sig med de 2 medlemmer som
blev foreslået i indkaldelsen til Generalforsamlingen. Dette er samtidigt første led i en ”foryngelseskur” for
bestyrelsen 
Dette betyder at Jonathan Hjordt er indsat i bestyrelsen som erstatning for Lise Struckmann. Som valgt
suppleant har Jonathan deltaget i samtlige bestyrelsesmøder i årets løb og kender dermed procedurerne.
Jonathan startede i klubben som junior, tidligere juniortræner og deltager på udvalgt klubhold.
Som erstatning for Hans Nielsen foreslog bestyrelsen Malte Thyregod, som nu ligeledes er indtrådt i

bestyrelsen, og har som sådan deltaget i bestyrelsesmøder. Malte er 24 år og mangeårigt medlem af
klubben, og er holdkaptajn for klubbens bedste seniorhold.
Som ny suppleant har bestyrelsen valgt Kenneth Bolvig Roepstorff, som ligeledes har spillet i klubben i
mange år. Kenneth spiller på et af klubbens førende turneringshold, og har en stort netværk i klubben.
Velkommen til de 3 ovenstående medlemmer der deltager som aktive medlemmer af bestyrelsen, med
forventeligt efterfølgende valg på den næste ordinære generalforsamling.

Fornyelse af udendørsbaner
Jeg har aftalt med kommunen at etableringen af ny banebelægning, dræn, hegn osv. gældende for bane 6,
bane 7 og cementbanen bane 8, påbegyndes i starten af maj måned. Selvfølgelig er datoen for hvornår
banerne er klar til spil afhængig af vejrsituationen, men ultimo maj skulle vi gerne kunne disponere over 4
udendørsbaner. Dette fordi der efter færdiggørelsen af bane 6,7 og 8, fortsættes med Bane 5 samt
etablering af en ny slåmur med ensfarvet grøn banebelægning inklusiv hegn.
Det bliver sikkert lidt kaotisk i en periode, så jeg håber på jeres forståelse for projektet, så vi meget snart
kan disponere over hele 5 nye udendørsbaner, samt en ny brugbar slåmur.
I ønskes alle en fremragende sommersæson.
Hilsen Per Holm
Formand Solrød Tennis Klub