Solrød Tennis Klub

Newsletter april 2016

Indhold:

 • Indkaldelse til ordinær generalforsamling
 • Kontingentopkrævninger og bookinger
 • Aktivitetsdag
 • Standerhejsning
 • Daglig vedligeholdelse af baner – Fejning

 

Indkaldelse til Generalforsamling

GENERALFORSAMLING

Der indkaldes til den ordinære Generalforsamling i Solrød Tennis Klub
TIRSDAG 22. MARTS KL 19:30 I CAFÈEN

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning for årets virksomhed.
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  Medlemmer kan rekvirere et elektronisk eksemplar ved henvendelse til kasserer@solroedtennis.dk

 

 1. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
  Medlemmer kan rekvirere et elektronisk eksemplar ved henvendelse til kasserer@solroedtennis.dk

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer / suppleanter

På valg er: Mogens Skyggelund (modtager ikke genvalg)

Bo Brink Pedersen (modtager genvalg)

Hans Nielsen (modtager genvalg)

 1. Valg af revisor
  Nuværende revisor Ole Alstrøm modtager genvalg.

 

 1. Behandling af indkomne forslag
  Der er ingen indkomne forslag
 1. Eventuelt

 

Et eksemplar af det reviderede regnskab er lagt frem på skranken i Caféen.
Bestyrelsen håber at mange møder op for at være med til at påvirke de kommende beslutninger i klubben.
Vi ses tirsdag 22. marts klokken 19:30 i Caféen.

Bestyrelsen

Kontingentopkrævninger/bookinger

Sommersæsonen tyvstarter mandag den 18. april. (Den officielle start er ved Standerhejsningen)

Opkrævning af kontingent for Senior Aktiv, Senior Begrænset, Ungsenior samt Senior Passiv udsendes i Uge 11. Betaling for kontingent og træning i ungdomsafdelingen udsendes i Uge 15.

For medlemmer der hidtil har betalt via BetalingsService opkræves kontingentet på samme måde. Adviseringen vises på BetalingsOversigten for april. Trækket sker pr. 1. april.

Øvrige medlemmer modtager en mail med en faktura på kontingentopkrævningen.

Du kan betale via din medlemsside med Dankort, e-Dankort eller MobilePay (MP skal være relateret til et Dankort). Du vælger betalingsmidlet i betalingsmodulet efter du har valgt fakturaen du vil betale.

Du åbner din medlemsside via Klubbens hjemmeside med dit medlemsnummer og adgangskode, på samme måde som når du booker bane. Fakturanummeret vises på startsiden. Du skal blot klikke og betale.

Log ind på http://solroedtennis.dk/ Indtast dit medlemsnummer og adgangskode. Vælg ”Gå til Banebooking”

 

Det er desværre, endnu en gang, nødvendigt at huske på, at den/dem du spiller med skal have et medlemskab der giver ret til at spille på den bookede tid.

DET GÆLDER OGSÅ SELV OM SPILLEREN IKKE ER REGISTRERET I BOOKINGEN!

Det er medlemmernes ansvar, at de kun spiller med autoriserede medlemmer – ikke bestyrelsens!

Gæster er velkomne, både til at spille sammen med medlemmer eller bare som gæst. Prisen kan du se i prislisten

 

Du kan tidligst booke bane 6 dage i forvejen. Du kan højest være registreret i 1 booking ad gangen

 

Aktivitetsdag

Lørdag den 16. april skal tennisanlægget gøres klar til sommeren.

Der skal:

 • Sættes vind-net op
 • Sættes spillenet op
 • Banerne skal efterses og gøres klar
 • Borde, stole og parasoller skal ordnes og stilles frem
 • Pudses vinduer både her og der

Aktiviteterne gennemføres fra kl. 09:00. Der holdes et par drikkepauser.

Når vi er færdige, lidt afhængig af hvor mange hænder der kommer (normalt ved 12-½ 1-tiden), byder vi på en let arbejdsfrokost.

Kom og vær med til at gøre vores anlæg til et godt sted at være og spille tennis. Du behøver ikke tegne dig for hele formiddagen. Hvis du blot kan afse et par timer, er du mere end velkommen. Skriv det på din tilmelding.

Du kan tilmelde dig på hjemmesiden eller den liste der sættes op på informationstavlen i hallen.

 

Vi ses den 16. april og gør klar til en super-sæson.

 

Bestyrelsen

 

Standerhejsning

Standerhejsningen er den officielle åbning af sommersæsonen.

Bestyrelsen afslører sine tennismæssige mål med klubbens fremtid. Specifikt for det kommende år.

 

Det hele sker

Lørdag den 30. april kl. 12:00

 

 

Program:

 1. Formanden holder sin Standerhejsningstale
 2. Hans hejser flaget mens C.O. spiller en fanfare
 3. Vi råber hurra for klubben
 4. Vi dingler og mingler og snakker tennis mens vi nipper til snacks og øl/vand som bestyrelsen har sat frem.
 5. De der har lyst spiller lidt hyggetennis

Daglig vedligeholdelse af baner – fejning

Banen skal ALTID fejes efter brug!

Det ved vi alle.

Men det er ikke alle der fejer rigtigt.

Formålet med fejning er, at fordele det sand der har samlet sig små bunker i forbindelse med spillet.

Gør sådan:

 1. Brug Måtten. Det er den side med knopperne der skal vende nedad
 2. Træk måtten i så lang snor som muligt
 3. Fej banen i gå-tempo. Hvis du løber – fejer du ikke
 4. Undgå at ”skære” hjørner.
 5. Hele fladen skal fejes. Spillefladen samt 1 måttebredde ved siderne og bagved