Solrød Tennis Klub

Hurra – Tennis igen

Sidst opdateret d. 25. februar 2021

Nu kan vi endelig begynde at spille tennis igen, men desværre kun udendørs.

Vi har fået grønt lys til at spille udendørs fra på mandag. 🙂

Betingelsen er at medlemmerne skal have tilgang til håndsprit samt at hallen skal være aflåst.
Så vi sørger for at der opstilles spritdispensere i hjørnet ved Bane 4 i lighed med sidste år.

Mandag morgen er der opsat net på samtlige 5 baner, samt fejekoste og stole.

De faste timer der er gældende i sæsonen indendørs er overflyttet “1 til 1” til udendørs. Således at de timer du har i hallen på Bane 1 direkte er overflyttet til Bane 4.
Dette gælder så selvfølgelig på samme måde for Bane 2, som er overflyttet til Bane 5.
Ovenstående gælder for resten af “indesæsonen” i hallen.
De ledige timer på bane 4 og 5, samt alle timer på bane 6-7-8 kan selvfølgelig reserveres fra på mandag.

Tiden hvor vi ikke har kunnet spille tennis har vi brugt på vedligeholdelse og fornyelse i hallen. Både Bane 1 og Bane 2 har fået ”en ordentlig omgang” af HP Tennis, så de små uregelmæssigheder nu er eliminerede.

Også en stor tak til Carl-Otto og Hans for en kæmpe indsats med maling og fornyelse, som vi glæder os til at vise jer.

Men også på banereservationssystemet er der sket væsentlige forbedringer.
Det vil du kunne se så snart du trykker på knappen ”Gå til Banebooking” J
Vi er ikke færdige med omlægningen men systemet er klar til at du kan reservere timer, samt de øvrige nødvendige procedurer fungerer fint.

Der udsendes et separat informationsbrev til klubbens juniorer, som vil omhandle de kommende træningssessioner.

Hilsen Per
Formand Solrød Tennis Klub