Solrød Tennis Klub

Status på Covid-19

Sidst opdateret d. 4. april 2020

Status på Covid-19 situationen i Solrød Tennis Klub

Som tidligere meddelt følger vi de anvisninger der udstikkes af stat- og kommune samt Dansk Tennis Forbund og Dansk Idræts Forbund.

Her henstilles at al aktivitet indstilles indtil minimum 13. April. Herefter vil der komme en ny udmelding.

Bestyrelsen har valgt at se fremad og håbe at det snart bliver muligt at spille tennis udendørs, og har derfor valgt at udsende opkrævninger for tennis i sommersæsonen. Dette er i tråd med de anbefalinger vi har modtaget fra både Dansk Tennis og Solrød Kommune.

Den periode vi har været nødsaget til at lukke tennis i hallen er selvfølgelig ærgerlig (men nødvendig) for alle, men især medlemmer der har købt fast ugentlig time er blevet berørt. 

Når vi er tilbage til normale tilstande vil bestyrelsen tage stilling til en eventuel godtgørelse for disse timer. 

For dem der har købt klippekort gøres opmærksom på at disse ikke udløber og kan derfor benyttes fremadrettet når vi åbner igen.

Som I ved forestår der i de kommende måneder en næsten total udskiftning af vores baner både inde- og ude. Vi har forespurgt om denne aktivitet måske kunne fremskyndes nu vi alligevel ikke kan benytte banerne.

Håber I har forståelse og accept af ovenstående, og at I ligesom vi andre ser positivt frem til en god sommersæson med tennis og socialt samvær.

Hold dig som altid orienteret om hvad der sker i Tennisklubben på vores hjemmeside solroedtennis.dk eller på FaceBook.

Venlig hilsen Bestyrelsen.