Solrød Tennis Klub

Generalforsamling 24. marts klokken 19:30

Sidst opdateret d. 10. marts 2020

Bestyrelsen indkalder til ordinær Generalforsamling, tirsdag 24. marts klokken 19:30 i Caféen.
Indkaldelsen kan i sin fulde ordlyd læses ved at klikke her: 
Indkaldelse generalforsamling 2020

Det reviderede regnskab for 2019 samt budget for 2020 er fremlagt til gennemsyn i Cafeen.
Medlemmer kan rekvirere et elektronisk eksemplar af det reviderede regnskab samt budget, ved henvendelse til “kasserer@solroedtennis.dk“.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen