Solrød Tennis Klub

Newsletter – oktober 2019

Sidst opdateret d. 22. oktober 2019

Vores baner:
Nogle gange lykkes intet, andre gange lykkes lidt, og nogle gange lykkes bare alt 🙂

Efter mange møder og efter ihærdig korrespondance lykkedes det at få Solrød Tennis Klub på kommunens kommende budget. Vi fik en accept på 650.000 kroner, til genetablering af bane 5, bane 6 og bane 7. Sidste år blev bane 4 genetableret, så nu skal de øvrige baner bringes op på samme niveau.

I foråret sendte vi en ansøgning til kommunen om ny tæppebelægning på begge vores baner i hallen. Denne ansøgning blev desværre ikke bevilget.

Efter nogle møder (telefonisk, mails og personligt) løbende igennem sommermånederne, blev en ny ansøgning sendt af sted, og denne blev behandlet her i oktober  af Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond.
Det er derfor med stor glæde at vi kan berette, at vores ansøgning nu er bevilget på det fulde beløb J

Derfor er der nu sket følgende, at 2 sideløbende anlægsprojekter er startet således:

Projekt 1:
Etablering af 3 nye udendørsbaner (bane 5, 6 og 7).
Der er nedsat en projektgruppe hvor lederne er Per Andersen fra Solrød Kommune Idræt og Per Holm som formand for klubben.
Der er 2 scenarier for gennemførelse: Den første er færdigetablering inden udgangen af april 2020, den alternative, er igangsætning medio september 2020.
Disse planer generer mindst muligt i forhold til vore medlemmers mulige spil i sommersæsonen.
Per Andersen arbejder p.t. på at indhente/aftale tilbud med entreprenører på opgaven.

Projekt 2:
Etablering af 2 nye baner i tennishallen.
Der er nedsat en projektgruppe hvor lederne er Christian Kierkegaard fra Solrød Kommune og Per Holm som formand for klubben.
Her arbejder vi på at etablere de 2 baner i hallen i sommerperioden maj-august 2020, hvilket ikke vil påvirke vores sæson udendørs i nævneværdig grad.

Vores café:
Som konstateret gennem utallige år, er der en rædselsfuld akustik i vores café.

Vi har derfor været til nogle møder med XL-Byg´s akustik ekspert, medbringende tegninger og fotos. Vi har derefter modtaget et tilbud vi ikke kunne sige nej til. Så igen igen: Mange tak til XL-Byg i Køge.

Så mandag 28. oktober får vi leveret et nyt akustikloft til caféen.

Bjørn Saabye har lovet at være “formand” for projektet, som udføres i løbet af november måned.
Vi kan således nyde at se frem til de mange forventede “juleafslutninger” der traditionelt sker i December.

Når loftet skal udskiftes skal der samtidigt ske en masse afledte hændelser.
Bo nedtager alle lamper i caféen på næste lørdag, disse renses og afvaskes, ledninger udskiftes, TV- og diverse telefonstik fjernes, der males i hele caféen og der foretages lidt rotation på diverse “ting” i caféen.

Digitalt ur i hallen:
I løbet af denne uge (eller senest i næste uge) opsættes et stort digitalt ur i hallen. Dette ur afspejler den “officielle” tid i Solrød Tennis Klub, og er derfor retvisende for skift af baner i hallen. Husk stadig at der skal fejes bane i god tid inden timen er slut, og husk stadig at man først må gå ind til baneskift når din time er påbegyndt.

Julehygge for klubbens damer:
Lørdag 14. december afholdes igen i år en hyggelig julesammenkomst for klubbens damer. Der åbnes for tilmelding i næste uge, så vær klar til dette – og afsæt allerede nu den lørdag til dame-tennishygge.

Donation af brugte bolde:
Det viser sig at der er behov for genbrug af alle vores aflagte bolde, idet de kan genbruges hvor de efterfølgende monteres på stoleben i diverse skoleklasser. Det er især i de små klasser hvor børnene ikke kan løfte stolene at det har effekt.
Så i stedet for at kassere dine bolde, så læg dem i den lille kurv i hjørnet i caféen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen / Formanden