Solrød Tennis Klub

Betingelser for leje af fast banetime i vintersæsonen

Sidst opdateret d. 1. oktober 2016

Hvem kan leje
Det kræver ikke medlemskab af STK at leje en fast ugentlig banetime i Solrød Tennis Hal i vintersæsonen. 

Sæson
Vintersæsonen er fra mandag i uge 38 til søndag i uge 16 (korrigeres i de år der har 53 uger).
I alt 31 timer inklusive ”Skæve Helligdage”.

Fornyelse af leje i kommende sæson
Banetimerne lejes for 1 vintersæson ad gangen.
Klubben/Bestyrelsen har fortrinsret til at reservere banerne inden fornyelsesprocessen påbegyndes for kommende sæson.
Fornyelsesprocessen omfatter kun lejere der har lejet banen i hele vintersæsonen.
Lejere der ikke bliver tilbudt forlængelse, orienteres af klubbens administration i løbet af uge 32.
Øvrige lejere får lagt den kommende sæsons reservationer på deres medlemsside primo uge 33.
Disse lejere kan KUN sikre sig fortsat leje ved at betale lejen senest den 1. september.
Vejledning udsendes i god tid inden da.

Ønsker
Lejere der ønsker at skifte time samt nye lejere kan fremsende ønsket til klubbens administration senest 31. august. Ledige timer bliver udlejet efter følgende regler, evt. ved lodtrækning:

  1. Lejere der ikke kan fornyes pga. STK’s ønske om at bruge timen.
  2. Lejere der ønsker at skifte til en anden time
  3. Medlemmer
  4. Ikke-medlemmer

Aflysninger
STK kan til enhver tid aflyse faste banetider til brug for arrangementer.
Aflysninger adviseres via mail med mindst 14 dages varsel.
Aflyste timer kompenseres forholdsmæssigt.