Solrød Tennis Klub

Ratemedlemmer

Nye retningslinjer for ratemedlemmers adgang til at booke faste timer i Hallen

Generalforsamlingen besluttede på seneste forsamling at pålægge Ratemedlemmer et merkontingent på kr. 500,00 pr. ugentlige time i vintersæsonen.

Merkontingentet tillægges kontingentet ved den kommende fornyelse med seneste betalingsdag lørdag den 1. september.

Bestyrelsen har efterfølgende ændret i fornyelsesprocessen for faste baner booket af Ratemedlemmer.

Det betyder, at banen ikke automatisk tilbydes fornyet, men flyttes til lodtrækningsgruppe 4 – Ratemedlemmer (se dokumentet ”Betingelser for Booking af faste banetimer i vintersæsonen”).

Den nye proces træder i kraft ved fornyelser for indesæson 2019 – 2020.

Ratemedlemmer der i fremtiden ønsker at få tilbudt automatisk fornyelse, kan meddele flytning til et seniormedlemskab, som skal have været aktivt i hele den foregående udesæson.

Ratemedlemmer, der i foregående sæson havde fast banetime, vil blive tilbudt samme tid i den kommende sæson 2018 – 2019.