Solrød Tennis Klub

Betingelser for leje af fast banetime i vintersæsonen

Betingelser for Booking af fast banetime i vintersæsonen

Hvem kan booke fast ugentlig banetime
Det kræver medlemskab, Senior-, Junior- eller Ratemedlem, af STK at booke en fast ugentlig banetime i Solrød Tennis Hal i vintersæsonen.

Sæson
Vintersæsonen er fra mandag i uge 38 til søndag i uge 16 (korrigeres i de år der har 53 uger).
I alt 31 timer inklusive ”Skæve Helligdage”.

Priser: se ”Prisliste hal 2019 – 2020”

Fornyelse af booking af fast ugentlig time i kommende sæson
Banetimerne bookes for 1 vintersæson ad gangen.
STK  har fortrinsret til at reservere banerne inden fornyelsesprocessen påbegyndes.
Fornyelsesprocessen omfatter kun medlemmer der har booket banen i hele den foregående vintersæson.
Senior- og Juniormedlemmer der ikke bliver tilbudt forlængelse, orienteres af klubbens administration i løbet af uge 32.

Øvrige Senior- og Juniormedlemmer får lagt kontingentet for den kommende sæsons bookinger på deres medlemsside primo uge 33. Disse medlemmer kan KUN sikre sig fortsat booking af samme time ved at betale kontingentet senest den 1. september.
Vejledning udsendes i god tid inden da.

Ønsker
Medlemmer der ønsker at skifte time, samt øvrige medlemmers ønsker, kan fremsendes til klubbens administration senest 31. august. Ledige timer bliver tildelt efter nedenstående prioritering, evt. ved lodtrækning:

  1. Banetimer der ikke kan fornyes pga. STK’s ønske om at bruge timen.
  2. Øvrige Senior- og Juniormedlemmer med fast booking foregående sæson der ønsker at skifte til en anden time
  3. Medlemmer
  4. Ratemedlemmer

Aflysninger
STK kan til enhver tid aflyse faste banetider til brug for arrangementer.
Aflysninger adviseres via mail med mindst 14 dages varsel.
Aflyste timer kompenseres forholdsmæssigt.

Spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til formanden.