Solrød Tennis Klub

Betingelser for leje af fast banetime i indesæsonen

Betingelser for Booking af fast banetime i indesæsonen

Hvem kan booke fast ugentlig banetime

Det kræver aktivt medlemskab: Senior-, Junior- eller Ratemedlem, at booke en fast ugentlig banetime i Hallen i indesæsonen.

Ratemedlemmer pålægges et merkontingent på kr. 500,00 pr. ugentlige time i indesæsonen

Ratemedlemmer tilbydes ikke automatisk  fornyelse, men placeres i lodtrækningsgruppe 4 – Ratemedlemmer

Ratemedlemmer der i fremtiden ønsker at få tilbudt automatisk fornyelse, kan meddele flytning til et seniormedlemskab, som skal have været aktivt i hele den foregående udesæson.

Sæson

Indesæsonen er fra mandag i uge 38 til søndag i uge 16 (korrigeres i de år der har 53 uger).
I alt 31 timer inklusive ”Skæve Helligdage”.

Priser: se  Hjemmesiden ”Priser vinter ……”

Fornyelse af booking af fast ugentlig time i kommende sæson

Banetimerne bookes for 1 indesæson ad gangen.

STK  har fortrinsret til at reservere banerne inden fornyelsesprocessen påbegyndes.

Fornyelsesprocessen omfatter kun medlemmer der har været registreret som ”Booker” af banen i hele den foregående indesæson.

Senior- og Juniormedlemmer der ikke bliver tilbudt forlængelse, orienteres af klubbens administration i løbet af uge 32.

Øvrige Senior- og Juniormedlemmer får lagt kontingentet for den kommende sæsons bookinger på deres medlemsside primo uge 33. Disse medlemmer kan KUN sikre sig fortsat booking af samme time ved at betale kontingentet senest den 1. september.
Vejledning udsendes i god tid inden da.

Ønsker

Medlemmer der ønsker at skifte time, samt øvrige medlemmers ønsker, kan fremsendes til klubbens administration senest 31. august. Ledige timer bliver tildelt efter nedenstående prioritering, evt. ved lodtrækning:

  1. Banetimer der ikke kan fornyes pga. STK’s ønske om at bruge timen.
  2. Øvrige Senior- og Juniormedlemmer med fast booking foregående sæson der ønsker at skifte til en anden time
  3. Medlemmer med betalt medlemskab i indeværende år.
  4. Ratemedlemmer

Aflysninger

STK kan til enhver tid aflyse faste banetider til brug for arrangementer. Aflysninger adviseres via mail med mindst 14 dages varsel. Aflyste timer kompenseres forholdsmæssigt.

Log ind

Seneste nyt