Solrød Tennis Klub

Året der gik

Sidst opdateret d. 30. december 2023

Endelig et år helt fri af Coronaens skygge, frie muligheder for idræts og foreningslivet så klubben igen har kunne have sit liv i fuldt vigør. Corona har rykket meget rundt på foreningslivet både under og efter, nye tendenser nye ønsker men, vi er ved at være i ny normal.

Året har været et relativt stille år med en ny bestyrelse, som skal finde sine ben efter et imponerende 20 års formandskab og en lige så lang dedikeret administration. Det har betydet, at på den organisatoriske side i klubben er 20 års historik og kendskab i gang med at blive lært og implementeret, med de udfordringer det nu giver. Nye ting skal implementeres mange ting skal læres.

I året 2022 blev anlægget opgraderet på mange områder, med nye faciliteter og renoverede arealer, til glæde for klubbens medlemmer. Klubben har desværre oplevet nogle svigt på den håndværksmæssige del, hvilket bestyrelsen arbejder på at få løst på den bedst opnåelige måde, med de midler klubben har til rådighed og i dialog med de implicerede parter.

Derfor har klubben holdt igen på investeringssiden i 2023 indtil endelige løsninger er implementeret og anvendelige. Klubben har ligesom resten af samfundet kunne mærke de til tider høje energipriser og den buldrende inflation.

På den sportslige side har det været dejligt at se aktive hold, som repræsenterer klubben, en aktiv klubturnering med mange deltager og interne turneringer.

Solrød Tennis Klub skal gerne være en klub, som er til for både ung som gammel, dvs. vi skal skabe og udvikle plads til alle aldre i klubben, så der er plads til at trives.

Tak til alle de frivillige i klubben og indsatsen i året der er gået. Frivillige er altid meget velkomne til at melde sig så vi kan gøre klubben endnu bedre.

Og slutteligt et ønske om et godt og lykkebringende nytår.

Glenn Nielsen

Formand

Log ind