Solrød Tennis Klub

Generalforsamling 26. marts kl. 19:30 i Caféen

Sidst opdateret d. 5. marts 2019

Bestyrelsen indkalder til ordinær Generalforsamling, tirsdag 26. marts klokken 19:30 i Caféen.
Indkaldelsen kan i sin fulde ordlyd læses ved at klikke her:  Indkaldelse generalforsamling 2019

Det reviderede regnskab for 2018 samt budget for 2019 er fremlagt til gennemsyn i Cafeen.
Medlemmer kan rekvirere et elektronisk eksemplar af det reviderede regnskab samt budget, ved henvendelse til “kasserer@solroedtennis.dk“.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen