Solrød Tennis Klub

Generalforsamling 20. marts kl. 19:30 i Caféen

Sidst opdateret d. 17. marts 2018

Bestyrelsen indkalder til ordinære Generalforsamling, tirsdag 20. marts klokken 19:30 i Caféen.
Indkaldelsen kan i sin fulde ordlyd læses ved at klikke her:  Indkald_General_2018

Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen, kan læses ved at klikke her: Ratemedlem 2018 – forslag

Det reviderede regnskab for 2017 er fremlagt til gennemsyn i Cafeen.
Medlemmer kan rekvirere et elektronisk eksemplar af det reviderede regnskab ved henvendelse til “kasserer@solroedtennis.dk”.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen