Solrød Tennis Klub

Nyt vedr. Solrød Kommune og STK

Sidst opdateret d. 23. december 2017

 

Der har i sidste uge været afholdt et møde med Solrød Kommune, på baggrund af en henvendelse fra formanden til borgmesteren.
Her følger referatet fra dette møde :

Mødets formål var at etablere et kommende gensidigt frugtbart samarbejde parterne imellem.

PH startede med at redegøre for den aktuelle status i Solrød Tennis Klub.
Første prioritet for indsats er helt klart det udendørs anlæg.
Anlægget består af 4 kunstgræsbaner, samt en enkelt cementbane.  Specielt 2 af disse 4 kunstgræsbaner  fremstår nu i meget dårlig stand. Faktisk er tilstanden så dårlig at vi tvivler på at der i det kommende år må spilles på banerne i turneringer arrangeret af Dansk Tennis Union.
Disse 2 baner gennemgik en midlertidig reparation for 4-5 år siden da der var direkte hul i underlaget, så det er nu meget tæt på en reel total fornyelse.
De 2 øvrige kunstgræsbaner er oprindeligt anlagt direkte ovenpå eksisterende asfaltbaner, så disse baner er ikke drænet korrekt, hvilket medfører hyppige angreb af diverse mos- og svampedannelser.
Konsekvensen er, at der næsten altid bliver spillet på de 2 andre baner, som derved slides klart mest.
IHH vil nu med administrationen i kommunen gennemføre en analyse og en konstruktion af hvorledes Solrød Tennis Klub er sammensat, set med kommunale ”øjne”. Klubben består jo af både et udendørs anlæg samt en tennishal, hvor der er forskelligartede forpligtelser til vedligehold.
Disse forhold skal nu afdækkes på forholdsvis kort sigt, hvilket forventes at ske i løbet af 1.kvartal 2018.
Uden direkte at love ”noget”, forventede IHH dog at kommunen vil medvirke til at der kan gennemføres en eventuel  ”reparation” der hvor banerne trænger mest. Måske ikke den mest hensigtsmæssige løsning rent økonomisk set over tid, men det muliges kunst indenfor nuværende budget.
På mødet var der bred enighed om at der fra Solrød Kommune blev udnævnt en ”tovholder”/ansvarlig person, til at varetage al officiel kommunikation mellem kommunen og Solrød Tennis Klub.
Denne person vil for Solrød Tennis Klub være formanden PH.
Hvem personen bliver fra Solrød Kommune udmeldes så snart dette er besluttet.
Til slut blev også parkeringspladsen ved tennisklubben drøftet. Medlemmerne har i meget lang tid risikeret liv og lemmer når pladsen skulle forceres, men i de seneste 2 dage har effektive maskiner og mænd planeret, drænet og gjort pladsen ”pæn”.   IHH fortalte at pladsen på ingen måde er ”færdig”, men blot afventer vejrskift før den færdiggøres.
IHH fik en rundvisning i hallen, før vi takkede af efter et behageligt møde.
Referent Per Holm
Formand Solrød Tennis Klub